Jaunumi

 • Informācija par ceļu aizlieguma zīmju uzstādīšanu Maļinovas pagastā

  Maļinovas pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:

  1. Nr. 70-1 "Greizais tilts - Zaļumi"

  2. Nr. 70-4 "Valsts ceļš - Karjers"

  3. Nr. 70-7 "Valsts ceļš - darbnīca"

  4. Nr. 70-11 "Maļinova - Derbaki"

  5. Nr. 70-18 "Valsts ceļš - Kurpenišķi - Janciški"

  6. Nr. 70-23 "Maļinova - Stārķi"

  7. Nr. 70-25 "Zaļumi - Vecā Zeļonovka - Oboruni"

  8. Nr. 70-29 "Druvas iela"

  9. Nr. 70-30 "Skolas iela"

 • Sludinājums

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un apbedījuma vietu drošību, to nozāģēšanu.

  Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 27.martam.

  Publiskās apspriešanas laiki kapsētās 2015.gada 30.martā:

  plkst. 10.00 Lielo Kokinu kapsēta (katoļu)

  plkst. 10.15 Lielo Kokinu kapsēta (pareizticīgo)

  plkst. 10.30 Silkinu kapsēta

  plkst. 11.00 Maļinovas kapsēta

  plkst. 11.30 Bukštu kapsēta (katoļu)

  plkst. 11.45 Bukštu kapsēta (pareizticīgo)

  plkst. 12.00 Jaunās Zeļonovkas kapsēta

  plkst. 12.30 Vecās Zeļonovkas kapsēta

 • Paziņojums!!!

  2014.gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakcija.
 • Meža un dārza dienas 2013

  Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada iedzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu ir ciešāk jāsadodas rokās un jāveido mūsu novads, pagasts vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.