Jaunumi

  • Paziņojums!!!

    2014.gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakcija.
  • Meža un dārza dienas 2013

    Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada iedzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu ir ciešāk jāsadodas rokās un jāveido mūsu novads, pagasts vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.