Administrācija

Pārvaldes vadītājs:  Arkādijs Karņickis
Kasiere: Alla Zasnova
Bibliotēkas vadītāja:  Elvīra Kokina
Saieta nama vadītāja: Natālija Davidova
Galvenā grāmatvede: Liene Artjomova