“DRUVĀNI” DEJOTĀJI PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ FESTIVĀLĀ POLIJĀ

No 12. līdz 14.aprīlim Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīva “Druvāni” dejotāji piedalījās starptautiskajā folkloras, tautas deju un kapellu festivālā Polijā. Jau piecpadsmito reizi pasākums norisinājās Lobezas pilsētā, priecējot gan dalībniekus, gan arī plašo apmeklētāju loku.  Tautas tradicionālās kultūras savdabību atklāja Polijas, Baltkrievijas , Vācijas un Latvijas  kolektīvi.
Festivāls iesākās ar vietējo amatnieku darinājumu izstādi un tirdziņu, kas notika Pūpolsvētdienas gaidās. Dalībnieki sniedza ne tikai koncertus, bet savas iestudētās programmas izpildīja konkursā, kur katrs priekšnesums tika arī vērtēts. Mūsu dejotāji tika atzinīgi novērtēti un ieguva laureāta Diplomu. Žūrijas komisijas locekļiem patika latviešu tautas deju daudzveidība, muzikālais pavadījums, dejas rakstu nepārtraukta maiņa un deju soļu dažādība.
Svētdienas rītā festivāla  dalībnieki un pilsētas iedzīvotāji piedalījās Pūpolsvētdienas Svētajā Misē Romas katoļu baznīcā. Pēc dievkalpojuma sekoja gājiens ar palmu zariem un noslēguma koncerts.
“Druvānu” jauniešiem bija lieliska iespēja iepazīt citu tautu tradīcijas, sadraudzēties, veidot jaunus kontaktus, gūt jaunu pieredzi un pilnveidot dejas izpildījuma kvalitāti.
Paldies SIA “Agraris” vadītājam Aleksandram Harlamovam, zemnieku saimniecības ”Ainava” vadītājamValerijam Ančevskim un z/s „Bebri” vadītājam Jānim Gaidelim par finansiālo atbalstu, kas deva iespēju apmeklēt festivālu, dalīties un pilnveidoties.
Paldies Maļinovas pagasta pārvaldei  par sapratni un atbalstu.

Informāciju sagatavojusi Saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva, 29177540