Dzejas dienu pasākums „Saules ceļš”.

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,

Un svētits tas,kas drošs par viņu krīt,

Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai

Un saulei liek pār mūsu druvām līt.

Ar šīm Leonīda Breikša dzejas rindām iesakās dzejas dienu pasākums Maļinovas pagasta Vasiļovā, pie Raiņa piemiņas akmens. Saulainajā 11.septembrī Vasiļovā pulcējās kupls skaits pasākuma dalībnieku no Špoģu vidusskolas, Biķernieku , Naujenes, Maļinovas pagastiem.

Ar pašrakstītām dzejas rindām mūs iepriecināja Tatjana Aļeksejeva, Tamāra un Ivans Trutjko. Irina Saņina lasīja mīļākās dažādu autoru dzejas rindas.

Ciemiņi no Naujenes pagasta Natālija un Viktors Vaļkovski klātesošos iepriecināja ar sirsnīgām dziesmām, kā arī Maļinovas pagasta interešu kopas „Ivuški” izpildījumā skanēja dziesma no simtgades dziesmu pūra „Šeit ir Latvija”.

Pasākums norisa sirsnīgā, draudzīga gaisotnē. Dzejnieki jauniešiem novēlēja būt godīgiem, ja mīlēt, tad no visas sirds, būt savas dzimtenes patriotiem un laimi meklēt dzimtajā zemē .

Paldies Špoģu vidusskolas direktoram Jānim Belkovskim par sadarbību. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atbalstu un pozitīvo enerģiju.