Egles iedegšana Maļinovā

Maļinovas pagasta Saieta nams aicina lielus un mazus uz pagasta Lielās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu!
Nāciet, lai rotaļās, dziesmās un dejās izgaismotu ceļu Ziemassvētkiem!
Pēc pasākuma pagasta autotransports nodrošinās iedzīvotāju nogādāšanu mājās.

 

Informāciju sagatavoja SN vadītāja Jeļena Vasiļjeva.
Tālrunis papildus informācijai: 29177540