GADA IZRĀVIENS

Šī gada 12. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā norisinājās Daugavpils novada  jaunatnes  svinīgais gada noslēguma pasākums “Gada  balva 2017,” kurā  piedalījās  Maļinovas pagasta jaunieši.

Pasākumā tika godināti paši labākie un aktīvākie jaunieši,  brīvprātīgā darba veicēji,  jaunatnes lietu speciālisti,  jauniešiem draudzīgākās  pagastu pārvaldes un skolas.

Šis pasākums notika jau otru reizi un šogad Maļinovas pagasta jaunieši ieguva balvu  nominācijā “Gada izrāviens”, jo mūsu pagasta jaunieši gada laikā  ļoti aktīvi  piedalījās dažādos pasākumos un sacensībās.

Priecājamies par jauniešu sasniegumiem un novēlam, lai šis pasākums, viņu panākumi un novērtējums novada mēroga viņus motivē darboties vēl vairāk! Lepojamies!