Helovīns Maļinovas jauniešu centrā

Kā jau katru gadu, arī šogad  28.oktobra pēcpusdienā, Maļinovas pagasta jauniešiem un bērniem bija iespēja skolēnu rudens brīvdienās kopīgi atpūsties un saliedēties, pateicoties ārzemju svētkiem –  Helovīnam, kas ir diezgan populāri bērnu un jaunatnes vidū.

Tad nu nozīmētajā laikā un vietā sāka ierasties dažādi monstri, briesmoņi, visādi mošķi, jocīgi cilvēki, arī krokodīls. Katram nācās vispirms pašam izturēt  pārbaudījumus šausmu istabā, pirms iet biedēt un izjokot citus ļautiņus. Kad ienāca pirmais dalībnieks, viņš tā kliedza un bļāva, censdamies nopūst parastu sveci, ka visi pārējie briesmonīši, kas gaidīja savu kārtu, bija ne pa jokam sabijušies un reāli baidījās doties šajā pārbaudījumā.

Kad visi drosmīgākie pārbaudījumus bija izturējuši, tika dota zaļā gaisma visiem kopā doties saldumu diedelēšanā. Tika apstaigātas gandrīz visas Maļinovas ciema un arī ārpus Maļinovas  iedzīvotāju mājas.  Sakām lielu paldies labsirdīgajiem  un reāli foršajiem Maļinovas  ciema iedzīvotājiem par atsaucību, saldumu sagatavošanu un drosmi pēdējā oktobra sestdienā atvērt  durvis dažādiem jocīgiem un sakrāsotiem mošķiem, jo saldumu maisi un iepriekš izgrebtie ķirbji plīsa aiz pārpilnības.

Kad Maļinova tika izstaigāta un laikam visi iespējamie saldumi tika aplasīti, nu jau laimīgie monstriņi  devās atpakaļ un jauniešu centru, kur ar saldumu lielīšanos un dalīšanos, dažādiem konkursiem, vislabākās maskas apbalvošanu un dejām,  Helovīns tika svinēts tālāk.