“Būvdarbu izpilde projektam”Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”

Izsludināts: 2014.07.17
Identifikācijas numurs: MPP 2014/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2014/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

“Būvdarbu izpilde projektam”Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”

CPV kods: 45220000-5 – Inženiertehniskie un celtniecības darbi
Paredzamā līgumcena: 170 000,00 – 5 185 999,99
Pasūtītāja nosaukums: Maļinovas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073643
Adrese: Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, LV-5459
Tālrunis: 65476124
Fakss: 65471464
Kontaktpersona: Iepirkumu procedūru speciāliste, Tatjana Agarelova

e-pasts:tatjana.agarelova@malinova.lv

tel.65476125/26093838

Dokumentācija: Nolikuma 1.pielikums DA
Nolikuma 11.pielikums Tehniskais projekts

Iepirkuma_nolikums_MPP_2013_3

Grozījumi dokumentācijā: Uzmanību!!!2014.gada 19.maijā grozīts atklāta konkursa nolikums un tehniskā projekta dokumentācija (Preambula). Piedāvājumu iesniegšanas termiņs pagarināts līdz 2014.gada 6.jūnijam.plkst.10.00 (Saskaņā ar PIL 29.panta 5.daļu)

preambula_ar grozījumiem_ 19_05_2014 

Iepirkuma_nolikums_MPP_2013_3_ar grozījumiem_19_05_2014

Uzmanību pretendentiem!!! 2014.gada 21.maijā grozīts atklātā konkursa nolikuma 3.3.1.1.punkts. Piedāvājumu iesniegšanas termiņs  nemainās un paliek līdz 2014.gada 6.jūnijam.plkst.10.00 (Saskaņā ar PIL 29.panta 5.daļu)

Iepirkuma_nolikums_MPP_2013_3_ar grozījumiem_21_05_2014

Atbildes uz jautājumiem: Pretendenta jautājums:

Sakarā ar konkursu „Būvdarbu izpilde projektam “”Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” ID. Nr. MPP 2014/3″ vēlamies uzdot sekojošu jautājumu:
Projektā paredzēts izbūvēt jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veco attīrīšanas iekārtu vietā. Vēlamies noskaidrot kādā veidā plānots atrisināt jautājumu ar notekūdeņu attīrīšanu no esošo attīrīšanas iekārtu demontāžas brīža līdz jauno iekārtu palaišanai darbībā. Vai ir paredzēts kāds pagaidu risinājums?

Pasūtītāja atbilde:

Veicot esošo  NAI rekonstrukciju ir plānots izbūvēt apvedlīniju, kurai  tehniskā projekta  ir akas AK1-55 un AK1-57. Notekūdeņu izplūdei uz rekonstrukcijas laiku izmantot  divus vecus biodīķus, nodrošinot notekūdeņu izplūdi pēc dīķiem pēc  laicīgas shēmas. Pēc rekonstrukcijas pārslēgties uz esošiem iztīrītiem dīķiem.
Šo jautājumu pirms būvniecības sākumam saskaņot ar DRVP.

Uzvarētāja nosaukums: Pilnsabiedrība “UNL-K”, Reģ.Nr.41503068006
Uzvarētāja cena: 500 392, 60 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 17.07.2014
Risinājums: vertesanas_un_lemuma_pienemsanas_protokols-1

zinojums_MPP_2014_3

iepirkuma_līgums_MPP_2014_3