Rēzeknes ielas pārbūve, apgaismojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā

Izsludināts: 2018.03.29
Identifikācijas numurs: MPP2018/1
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

 

Nolikums

Pielikumi

Jautajumi-un-atbildes-MPP_2018_1

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 27.04.2018. plkst.14.00.
Ir izdarīti grozījumi Nolikuma 5.pielikumā ““Būvprojekts”( t.sk. Darbu apjomu  saraksts Excel faila)”.
G
rozīts Darbu apjomu saraksts.

MPP_2018_1_nolikums ar grozījumiem 10.04.2018.

Darbu apjomu saraksts ar grozījumiem 10.04.2018.         Malinova_ELT_1_ar grozījumiem_10.04.2018.

jautājums_atbilde_2

iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 3

Iepirkuma procedūras ziņojums