„Izlasi 100”

Noteikumi.

Lasīšanas maratons ir kā neliela dāvana Latvijai simtgadē.

Dalību maratonā var ņemt jebkurš bibliotēkas lietotājs no 5 – 99 gadi.

Starts maratonam tiek dots 2017. gada 6.novembrī un noslēgums 2018. gada 6.novembrī.

Dalībnieku lasītāju formulārā atzīmē ”starts” un gada laikā noris grāmatu lasīšana.

Trīs maratona dalībnieki, kuri būs izlasījuši 100 vai visvairāk grāmatu, balvā saņems interesantas grāmatas. Visi maratona dalībnieki saņems pateicības rakstus par dalību noslēguma pasākumā „Gudru ņēmu padomiņu, grāmatiņas lasīdams”, 2018.gada 6.novembrī.

Lasīšanas maratona žūrija:

Elvīra Kokina – bibliotēkas vadītāja,

Jeļena Vasiļjeva – saieta nama vadītāja,

Olga Jemeļjanova – jauniešu kluba „Maļinki” vadītāja.