Kontakti

MAĻINOVAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000073643
Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, LV – 5459
Rēzeknes ielā 29A, LV 5459
tālr.: +37165476124 mob.: +37129130116 fakss: +37165471464 e-pasts: parvalde@malinova.lv
Valsts kase: Kods: TRELLV22  Konts: LV44TREL9800190447010
Swedbanka: Kods: HABALV22  Konts: LV12HABA0551028184897

Darba laiks:
Pirmdiena: 08.00-12.00 / 13.00-18.00
Otrdiena: 08.00-12.00 / 13.00-17.00
Trešdiena: 08.00-12.00 /13.00-17.00
Ceturdiena: 08.00-12.00/ 13.00-17.00
Piektdiena: 08.00-12.00 / 13.00-16.00

Kases darba laiks:

Pirmdiena: 14.00 – 17.00
Otrdiena: brīvs
Trešdiena: 08.00-11.00
Ceturdiena: brīvs
Piektdiena: 08.00-14.00

 

VISPĀRĒJĀ nodaļa
Pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis Telefons
65476124
mob.tel. 29130116
parvalde@malinova.lv
Lietvedības pārzine  Ināra Karņicka Telefons
65476124
parvalde@malinova.lv
Zemes lietu speciāliste Anna Gundega Telefons
65476125
anna.gundega@dnd.lv
GRĀMATVEDĪBA:
Galvenā grāmatvede Ilga Alika Telefons
65476126
mob.tel. 20242403
gramatvediba@malinova.lv
Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Svetlana Ļeonova Telefons
65476131
svetlana.leonova@dnd.lv
SOCIĀLĀ DARBĪBA UN BĀRIŅTIESA
Sociālā darbiniece Jeļena Grigorjeva Telefons
65476129
jelena.grigorjeva@malinova.lv
Višķu bāriņtiesas locekle Tatjana Filatova Telefons
65476130
tatjana.filatova@viski.lv
SAIETA NAMS:
Saieta nama vadītāja Natālija Davidova Mob.tel.
29177540
natalija.davidova@malinova.lv
Sporta pasākumu organizators
Jauniešu lietu speciāliste Dagnija Romanovska-Aleksejeva  dagnija.romanovska@inbox.lv
Deju kolektīva vadītāja Antra Dombrovska nav
Ansambļa vadītāja Aija Ozoliņa nav
BIBLIOTĒKA:
Bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina mob.tel 28786660 biblioteka@malinova.lv