Mācību vizīte Lietuvā

No 8. līdz 12.aprīlim Lietuvas Starptautiskā jaunatnes sadarbības aģentūra organizēja saturīgu pasākumu, kas saucās Mācību vizīte Lietuvā jeb Study visit in Lithuania,  jaunatnes darbā iesaistītajiem kolēģiem no Horvātijas, Latvijas un Lietuvas, kurā piedalījās Daugavpils novada pašvaldības  jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča, Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu atbildīgā  Natālija Polovaja un Maļinovas  pagasta jaunatnes lietu atbildīgā Dagnija Romanovska-Aleksejeva –  vienīgās pārstāves no Latvijas.

     Viļņā mūs laipni uzņēma, par mums visiem rūpējās un šo vizīti saplānoja/novadīja divas lieliskas jaunkundzes – Aģentūras jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu koordinatore Monika Paulauskaitė un Jaunatnes darbinieku asociācijas vadītāja Giedrė Valčiukaitė.

     Studiju vizīte izvērtās ļoti aizraujoša, izvērsta, izzinoša un draudzīga, jo kopā mēs bijām liela kompānija. Bija ļoti daudz kolēģu no Horvātijas – gan pašvaldību pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan jaunatnes darbinieki, jauniešu centru vadītāji, sociālie darbinieki – ar kuriem mēs visi iepazināmies pirmajā vakarā, spēlējot bingo un atklājot savas “atkarības” – bez kā mēs nevaram dzīvot.

Rīkotājas bija pārdomājušas kā mums pārējiem atklāt Lietuvas pieredzi darbā ar jaunatni – sākam ar pamatiem, respektīvi, devāmies uz Lietuvas jaunatnes departamentu, kur atraktīvā darbiniece Egle mums visiem novadīja saturīgu infostundu, kurā atklāja galvenos stūrakmeņus darbā ar jaunatni.

Tātad, ja jauniešu pulcēšanās vietā ir tikai istaba, tad lietuviešiem pēc likuma tas skaitās jauniešu telpa. Savukārt, ja ir divas telpas un vairāk, tad jau oficiāli tas ir jauniešu centrs ar saviem darbības statūtiem un vismaz diviem darbiniekiem. Lietuvā ir diezgan daudz jauniešu centru un telpu. Praktiski katrā pašvaldībā ir kāda jauniešu pulcēšanās vieta.

     Līdzīgi kā pie mums gandrīz katrā pašvaldībā strādā jaunatnes koordinators. Savukārt pārsteidza tas, ka Lietuvā nepastāv profesionālas izglītības programmas, kas paredz Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas iegūšanu. Lietuvā ir jaunatnes darbinieki. Tie ir cilvēki, kas lielākoties ir ieguvuši vai nu sociālā darbinieka kvalifikāciju vai arī psihologi. Jaunatnes darbinieku kvalifikācija ir diezgan liela problēma. Lai gan tika organizēti saturīgi kursi, ne visi bija spējīgi tos pabeigt, jo cilvēki saprata, ka darbs ar jaunatni nav viņa īstais ceļš un pameta tos. Vēl pastāv uzskats, ka labākais vecums cilvēkam darbam ar jaunatni ir ap 40 gadiem, jo savi bērni jau ir lieli, var pievērsties darbam.

     Vēl viena ļoti izteikta lieta ir dalījums darbam ar jaunatni lauku reģionos un pilsētās. Laukos ir attīstīts mobilais darbs. Daži darbinieki mēro pat 80 km ceļā, lai nokļūtu pārs reizes nedēļā uz šo telpu. Savukārt pilsētās ir izteikts street job jeb ielu darbs, kas nozīmē, ja jaunieši neapmeklē jauniešu centrus, tad šie ielu darbinieki dodas ielās un jau tur uzrunā jauniešus un nodibina ar viņiem kontaktu. Noteiktos laikos un noteiktās vietās tad šie darbinieki strādā ar jauniešiem, piemēram, tiekas stadionā, jo pilsētās kā līdzeklis jauniešu motivēšanai ir sports, sevišķi, populārs ir futbols. Parasti ielās dodas divi jaunatnes darbinieki drošības apsvērumu dēļ, jo rajoni, kuros viņi strādā nav tie labākie un drošākie.

     Pēc prezentācijas departamentā apmeklējām dažādus Viļņas apgabala jauniešu centrus un telpas dažādās piepilsētās, lauku jauniešu telpu, galvaspilsētas jauniešu centrus, uzklausījām darbinieku pieredzi, metodes darba ar jauniešiem,finansējuma piesaistes iespējas un projektu iespējas, problēmas, veiksmes stāstus. Iepazināmies ar Eiropas brīvprātīgā darba jauniešiem, kas galvaspilsētas centros organizē dažādas aktivitātes, pārsvarā saistītas ar savas kultūras iepazīšanu vai valodas apgūšanu. Apsveicami, ka praktiski visās jauniešu pulcēšanās vietās, kuras mēs apmeklējām, jaunieši nodarbojas ar atkritumu šķirošanu.

Galvaspilsētā jaunieši atzina, ka tiek aktīvi popularizēta brīvprātīgā darba kustība, jo stājoties augstskolā tiek piešķirti papildus 0,25 punkti, ja esi veicis brīvprātīgo darbu, tāpēc jaunieši šādu iespēju aktīvi izmanto.

     Ukmerģes pilsētā iepazināmies ar iespaidīgo jūras skautu un gaidu organizāciju, kura vasarā bērniem un jauniešiem rīko lieliskas vasaras nometnes, uztur privāto lauku stila bērnu dārzu, jauniešu centrā īrē telpu, kur jaunieši tiek nodarbināti meistarojot laivas. Viss tiek  darīts, lai jaunieši paši attīstītu savas prasmes praktiski darboties. Tās vadītājs Jonas deg par šīm lietām un ir spējīgs iedvesmot.

Mācību vizīte izdevās lieliska un mēs palikām ļoti apmierinātas ar izdevušos braucienu uz kaimiņzemi. Viss notika ļoti augstā līmenī. Tika izveidoti ļoti vērtīgi kontakti turpmākajai sadarbībai un projektiem. Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai  Latvijā un Lietuvas Starptautiskajai jaunatnes sadarbības aģentūrai par iespēju piedalīties mācību vizītē Lietuvā. Sevišķi paldies Monikai un Giedrėi, un visiem jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem, kuri mūs pie sevis laipni uzņēma un dalījās savā pieredzē. Studiju vizītes visas izmaksas tika segtas pateicoties programmai “ERASMUS +”.

Pēc atgriešanas no studiju vizītes 8.maijā  tika organizēta informatīvā diskusija ar Daugavpils novada jaunatnes darbiniekiem un 24.maijā Maļinovas pagasta jauniešu pulcēšanās vietā tika organizēta prezentācija un  informatīvā diskusija  ar Maļinovas ciema  jauniešiem par par pašu studiju vizīti, tās mērķiem un rezultātiem, par to, kā norisinās darbs ar jauniešiem Lietuvā un Horvātijā.

Informāciju sagatavojusi:
Maļinovas pagasta jaunatnes lietu speciāliste Dagnija Romanovska-Aleksejeva