MAĻINOVĀ NOSLĒDZIES PROJEKTS “PIETIKS SLINKOT, NĀC SPORTOT!”

Maļinovas pagastā ir noslēdzies biedrības “Jauniešu klubs „Maļinki”” realizētais projekts “Pietiek slinkot, nāc sportot!”. Projekts tikai realizēts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada domes līdzdalību. Projekta īstenošanas periods ilga no 2015.gada 5. maija līdz šī gada 30. maijam.

Projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts – ierīkots jauns ielu vingrošanas laukums, radīta atbilstoša vide iedzīvotāju aktīvai atpūtai. Tika kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks un popularizēts veselīgs dzīvesveids.

Projekta ietvaros tika rīkotas arī dažāda veida aktivitātes: tika vadīti treniņi gan bērniem, gan jauniešiem, kā arī notika ielu trenažieru atklāšanas pasākums, Tēvu dienai un Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Visi pasākumi un treniņi tika filmēti un fotografēti visa gada garumā, tāpēc aprīlī notika prezentācijas demonstrēšana un atskaites sagatavošana.

Biedrība „Jauniešu klubs „Maļinki”” izsaka lielu pateicību par atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fondam, Daugavpils novada domei, kā arī Maļinovas pagasta pārvaldei!