Maļinovas pagasta jauniešu dalība pasākumā “Kafija ar politiķiem”

15.septembrī  pieci Maļinovas pagasta jaunieši – Sintija Sorokina, Aleksandra Vereščagina, Dmitrijs Kozirevs, Vadims Pilipecs un Dmitrijs Jackevičs piedalījās ļoti svarīgā un nozīmīga jaunatnes pasākumā – strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem.”

Pasākumā, kurš norisinājās Daugavpils Novada kultūras centrā,  piedalījās apmēram 130 dalībnieki. Visi tika sadalīti sešās darba grupās, jo Daugavpils novada jaunatnes stratēģija balstās uz sešām Jaunatnes politikas stratēģijas prioritārām jomām, kas ir –  jauniešu līdzdalība, jauniešu informētība, jauniešu neformālā izglītība, jauniešu veselība un sociālā iekļaušana, jauniešu brīvais laiks un jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība.

Jaunieši visas dienas garumā aktīvi darbojās darba grupās ar politiķiem, diskutējot un izvērtējot vēl esošās un darbojošās stratēģijas līdz 2017. gadam plusus un mīnusus, kas izdevās, kas nē – katrā jomā un palīdzēja ieskicēt jauno Daugavpils novada jaunatnes stratēģiju 2018.-2024.gadam izveidojot ideālā un vēlamā jauniešu pasākuma plānu.

Pasākums bija  izdevies lieliski, par ko jāsaka liels paldies organizatoriem! Un paldies jauniešiem par dalību! Esam arī turpmāk vēl un vēl aktīvāki.