Maļinovas saieta nama dziedošā kolektīva “Ivuški” 5-gadu jubilejas koncerts

Cienījamie Maļinovas pagasta iedzīvotāji!

Ielūdzam Jūs uz pagasta SN  dziedošā kolektīva „Ivuški” 5-gadu jubilejas koncertu “Mēs tikāmies martā…”,piektdien, 15.martā  plkst.14.00!

Aicinām dalīties radošās atmiņās un patīkami pavadīt laiku.

Papildus informācija pa tālr. 29177540, Jeļena.