Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2019.07.08 MPP2019/21TI Tirgus izpēte Kokskaidu granulu iegāde apkures sezonai Aktīvs
2019.04.17 MPP2019/1 „Daugavpils novada Maļinovas pagasta autoceļa Nr. 70 – 20 “Valsts ceļš – Puriņi” atjaunošanas darbi” Pabeigts
2018.12.04 MPP 2018/6 Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2019. gadā Aktīvs
2018.10.05 MPP 2018/53TI „Drupinātas grants piegāde un iestrāde uz Maļinovas pagasta autoceļiem un Dzelzceļa pārbrauktuves (20 m attālumā katrā pusē ) asfaltēšana ” Aktīvs
2018.08.17 MPP2018/47TI Tirgus izpēte Kokskaidu granulu iegāde apkures sezonai Pabeigts
2018.07.13 MPP 2018/5 Celtniecības darbi: iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa un darbnīcas ēkas vārtu remontdarbi Pabeigts
2018.06.27 MPP 2018/4 Celtniecības darbi: iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa un darbnīcas ēkas vārtu remontdarbi Pārtraukts
2018.06.06 MPP 2018/3 „Rēzeknes ielas pārbūve, apgaismojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā” Pabeigts
2018.05.02 MPP 2018/2 „Rēzeknes ielas pārbūve, apgaismojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā” Pārtraukts
2018.03.29 MPP2018/1 Rēzeknes ielas pārbūve, apgaismojuma rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā Pārtraukts
2017.12.09 MPP 2017/3 Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2018. gadā Pabeigts
2017.09.21 MPP2017/2 2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana (Ceļu remontdarbi) Pabeigts
2017.08.26 MPP 2017/1 Būvprojekta “ Maļinovas pagasta Maļinovas ciema Rēzeknes ielas 37 un stāvlaukuma pārbūve. Apgaismojuma rekonstrukcija.” izstrāde. Pabeigts
2017.02.20 Nav Maļinovas pagasta pārvalde iepirkumu plāns 2017.gadam Aktīvs
2016.12.06 MPP 2016/4 „Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadā” Pabeigts
2016.08.18 MPP 2016/3 Daugavpils novada Maļinovas pagasta autoceļa Nr. 70 – 10 “Fermas – Priedes” Pk 0.100 – 1.100 uzturēšanas darbi Pabeigts
2016.07.05 MPP 2016/2 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Maļinovas pagasta teritorija Pabeigts
2016.06.14 MPP 2016/1 Daugavpils novada Maļinovas pagasta autoceļa Nr. 70 – 10 “Fermas – Priedes” Pk 0.100 – 1.100 uzturēšanas darbi Pabeigts
2015.12.02 MPP 2015/3 Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2016. gadā Pabeigts
2015.06.12 MPP 2015/2 Maļinovas pagasta ceļu uzturēšanas darbi Pabeigts
2015.02.13 MPP 2015/1 Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadā Pabeigts
2014.07.17 MPP 2014/3 “Būvdarbu izpilde projektam”Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” Pabeigts
2014.04.16 MPP 2014/2 Jaunā pasažieru autobusa iegāde Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.02.24 MPP 2014/1 Degvielas iegāde Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam Pabeigts
2014.02.04 MPP 2013/5 Jaunās ķēdes pļaujamšīnas-smalcinātāja iegāde Maļinovas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts