Paziņojums!!!

2014. gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1. redakcija.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.25 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 28. janvārī.

Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu apkalpošanai līdz 1500 lidmašīnu gadā, ierosinātāja – SIA “Daugavpils lidosta” (reģ. Nr.41503036354, Kr.Valdemāra 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

 Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā (Daugavpils, Kr. Valdemāra iela 1),
  • Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 2. stāvs 20. kabinets)
  • Naujenes tautas bibliotēkā (Daugavpils novada Naujenes pagasta Kraujas ciems, Daugavas iela 31a)
  • ·        internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Daugavpils

no š. g. 1. līdz 31. oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv).

 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 13. oktobrī plkst. 15.00 Naujenes tautas bibliotēkā.