Projekta “Brīvprātīgs un atzīts” ietvaros jauniešu brīvprātīgais darbs Maļinovas pagastā

Šī gada pavasarī tika apstiprināts Daugavpils novada Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatores Milānās Ločas projekts “Brīvprātīgs un atzīts, ” kura ietvaros bija paredzētas informatīvās tikšanās ar Daugavpils novada jauniešiem par brīvprātīgo darbu un tā tālākām iespējām.

6.jūlijā  šāda informatīvā tikšanās notika Maļinovas pagasta jauniešu centrā, kurā pulcējās jaunieši no Maļinovas un Biķernieku pagastiem, kā arī Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs A. Karņickis. Jauniešiem bija iespēja izvērtēt dažādas idejas, ko viņi vēlētos īstenot savā pagastā, ko būtu gatavi darīt paši.

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, kuram nav peļņas gūšanas nolūka. Maļinovas pagasta jauniešu darba grupa izvēlējās izveidot jaunus futbola vārtus, vasarā labiekārtot futbola laukumu un novadīt futbola spēli. Kopīgi tapa rīcības plāns:

 1. Maļinovas pagasta komunālās saimniecības nodaļas vadītājs nodrošina vārtu metināšanu, izveidojot futbola vārtiem stūrus.
 2. Brīvprātīgie jaunieši nokrāso vārtus baltā krāsā (krāsu nodrošina pagasta pārvalde). Iepriekšējie vārti bija dažādās krāsās, pie tam klāt ir jauni piemetināti vārtu elementi.
  3. Brīvprātīgie jaunieši uzliek jaunus futbola vārtu tīklus, jo vecie ir gaužām bēdīgā stāvoklī. Jauniešu centrs nodrošina tīklu, kas tur atrodas jau sen. Pagasta pārvalde nodrošina savilces.
  4. Brīvprātīgie jaunieši aizber lielākās bedrītes ar velēnām no aizaugušajām puķu dobēm.
 3. Regulāri pļaut zāli, ko nodrošina pagasta pārvalde.
  6. Izveidot laukuma robežas – līnijas ar skaidām ( tās bezmaksas nodrošina pagasta teritorijā esošais uzņēmums).
  7. Sarīkot futbola spēli septembrī starp Maļinovas un Biķernieku pagasta jauniešiem (13-25 gadi).

Jauniešu plāns tika īstenots. Līdz jūlija vidum tika izveidoti futbola vārti un labiekārtots futbola laukums. Vienīgi spēlē, kas notika 29.septembrī, piedalījās tikai divas Maļinovas pagasta jauktās jauniešu komandas, kurā uzvarēja draudzība. Paldies foršajiem jauniešiem, kuri piedalījās spēlē un aktīvi pavadīja savu laiku.

Papildus tam, mēs vēl paši izveidojām apbalvojuma medaļas spēlētājiem. Tā tika izpildīta vēl viena brīvprātīgā darba nianse – ieguldīt pēc iespējas mazāk finanšu līdzekļus.

 1. septembrī Maļinovas pagasta jauniešu brīvprātīga darba rezultāti tika prezentēti projekta „Brīvprātīgs un atzīts” noslēguma pasākumā.

Visiem iesaistītajiem  un augstāk pieminētajiem liels paldies!