Radošo prasmju darbnīca «Kas atceras šādu bērnību?»

Div’ pļaviņas es nopļāvu

Sarkanā i āboliņ…

Maļinovas pagasta  bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu un Maļinovas pagasta pārvaldi rīkoja radošo prasmju darbnīcu „Kas atceras šādu bērnību?”. Kas ir siena zārdi? Kurš vēl tādus atceras. Mūsu bērnības atmiņas cieši saistās ar siena pļavu, siena zārdiem un siena vesšanu šķūnī, tad nu nolēmām bērnus un jauniešus iepazīstināt ar siena gatavošanas procesu no pļaušanas brīža līdz siena vesšanai  šķūnī.

Saulainā augusta dienā visi kopīgi devāmies uz pļavu lai realizētu interesanto ideju. Ar kopīgi dziedātu tautasdziesmu iesākām siena gatavošanas procesu. Pāvels Šidlovskis pastāstīja kas ir izkapts, kā to sagatavot darbam un nodemonstrēja izkapts asināšanu, zāles pļaušanu un  vāla izārdīšanu. Dmitrijs Karpečkovs arī pierādīja ka viņu vectēvs ir iemācījis pļaut zāli. Nu bērniem bija dots uzdevums sienu sagrābt kaudzītē, kas veiksmīgi tika izpildīts. Nākamais etaps bija zārdu uzstādīšana un siena kraušana zārdos, kopīgi paveicām arī šo uzdevumu. Kamēr saimnieces gatavoja cienastu, Olegs Kovaļovs bērnus izvizināja ar zirgu. Pēc padarīta darba medusmaize ar pienu visiem labi garšoja. Iestiprinājušies turpinājām darboties. Sienu no zārda krāvām vezumā, lai vestu mājās. Darbs visiem sagādāja prieku un labu omu, kā arī deva priekšstatu par siena gatavošanas procesu un darbarīkiem senākos laikos.

Liels paldies saimniekam par atļauju darboties siena pļavā. Paldies visiem par atbalstu un dalību radošajā darbnīcā.