Rotaļu laukums Maļinovas ciemā

Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laikā un Jaunā Gada priekšvakarā, 28.decembrī Maļinovas ciemā notika  sen lolota sapņa  īstenojums un  ilgi gaidītā jaunā bērnu rotaļu laukuma atklāšana.

Biedrības “ Jauniešu klubs “Maļinki” projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Maļinovas ciemā””, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2017. gada 20.jūlijā. Kopējās projekta izmaksas ir 15 572.70 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, savukārt 10% ir Daugavpils novada domes līdzfinansējums un finansējums no Daugavpils novada domes budžeta  programmas  “Atbalsta fonds biedrībām” 1477.92 EUR. Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA ”Go Play.”

Projekta ideja „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Maļinovas ciemā”   paredzēja lielo karuseļu, līdzsvara šūpoļu-balansiera, atsperšūpoļu  „Džips”, rotaļu nojumes, batuta āra apstākļiem un  rotaļu kompleksa — „Mazā pils” izveidi.

Projekta īstenošanas rezultātā novembra beigās, jo iepriekš nebija labvēlīgi laika apstākļi ierīkošanai, tika izveidots bērnu atpūtas laukums, kas dos iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē  dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Visiem rotaļu laukuma elementiem ir Eiropas kvalitātes sertifikāts un tie atbilst mūsdienu drošības prasībām.  Tagad bērni varēs šūpoties, vizināties karuseļos, attīstīt līdzsvaru un fiziskās spējas  rotaļu kompleksā, karstā laikā nolīst  ēnā  vai strauji uznākušā lietus laikā paslēpties  rotaļu  nojumē, iegūt prieku un pozitīvas emocijas lēkājot āra batutā, ko varēs baudīt arī jaunieši. Rezultāts ir acīmredzams, mums tagad Maļinovā ģimenēm ar bērniem ir izveidota labvēlīga vide brīvā laika pavadīšanai, kas  ir jānovērtē un jāsaudzē.

Īpašu paldies vēlamies teikt Daugavpils un Ilūkstes  novadu partnerības „Kaimiņi” koordinatorei Ingai Krekelei par padomiem un neskaidrām lietām projekta pieteikuma iesnieguma sagatavošanas procesā, par paskaidrojumiem, par uzmundrinājumu un atbalstu.

Lielu paldies vēlamies teikt Daugavpils novada domei par līdzfinansējuma apstiprināšanu projekta iecerei.

Īpašu paldies vēlamies teikt Vandai Kezikai par finasējuma piešķiršanu no programmas Atbalsta fonds biedrībām.

Un visbeidzot lielu paldies vēlamies teikt Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājam Arkādijam  Karņickim, kurš sniedza ieteikumus rotaļu laukuma elementu uzstādīšanas laikā un visādā veida atbalstīja projekta īstenošanas laikā.

 

Pateicībā,  biedrība ”Jauniešu klubs”Maļinki”’