Skolēnu pavasara brīvdienās jaunieši un bērni apguva jaunas prasmes

14.marta pēcpusdienā Maļinovas pagasta bērniem un jauniešiem  tika dota vienreizēja  iespēja –  apgūt mezglošanas prasmes  – talantīgās Ilzes Kolužas vadībā.

Ilze mācās Špoģu vidusskolas trešajā klasē, un tur vienā no priekšmetiem viņiem mācīja strādāt sutažas tehnikā. Viņa meistaro fantastiskas  rokas sprādzes no šiem diegiem.  Tā kā darbiņi sanāk ļoti skaisti , bija daži gribētāji, kas arī ļoti labprāt pavadītu savu laiku lietderīgi un iemācītos strādāt ar sutažas diegiem.

Neviens radošās darbnīcas dalībnieks iepriekš šīs prasmes nebija  apguvis. Sākumā dažos dalībniekos iezagās panika un dusmas, jo nebija sapratnes, kas jādara, jo kaut kas nesanāca. Taču, kad viss tika kārtīgi  izskaidrots, iemācīts un apgūts, darbošanās sāka sniegt gandarījumu. Atzinām, ja māki, šāda darbošanās relaksē,  nomierina prātu un beigās top fantastiskas rokassprādzes.

Darbošanās radošajā darbnīcā sniedza gandarījumu un savs roku darbs raisīja neizsakāmu sajūsmu par jauna un stilīga pavasara aksesuāra izveidi. Pateicamies Ilzei par pacietīgo mācīšanu.