Sludinājums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un apbedījuma vietu drošību, to nozāģēšanu.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 27.martam.

Publiskās apspriešanas laiki kapsētās 2015.gada 30.martā:

plkst. 10.00 Lielo Kokinu kapsēta (katoļu)

plkst. 10.15 Lielo Kokinu kapsēta (pareizticīgo)

plkst. 10.30 Silkinu kapsēta

plkst. 11.00 Maļinovas kapsēta

plkst. 11.30 Bukštu kapsēta (katoļu)

plkst. 11.45 Bukštu kapsēta (pareizticīgo)

plkst. 12.00 Jaunās Zeļonovkas kapsēta

plkst. 12.30 Vecās Zeļonovkas kapsēta