Sociālais darbs

Saistošie noteikumi
Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā,
Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kartību Daugavpils novada pašvaldībā,
Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Jeļena Grigorjeva  atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Maļinovas pagasta teritorijā.
Sociālā darbiniece: Jeļena Grigorjeva
Tālrunis:  65476129, mob. 20242476
E-pasts: lenagrigorjeva@inbox.lv
Adrese:

Darba laiks
Pirmdienās: 8.00-18.00
Otrdienās: 8.00-17:00
Trešdienās: 8.00-17:00
Ceturtdienās: 8.00-17:00
Piektdienās: 8.00- 15.30

Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 8.00 – 18.00
Trešdienās: 8.00- 17:00

Pusdienu pārtraukums: 12.00- 13.00