Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

Maļinovas pagasta teritorijā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

2013.gada 24.septembrī tika noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113. Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši.

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 500 000.00.

Atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot EUR 425 000.00.

Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes finansējums – 15% no attiecināmajām izmaksām – EUR 75 000.00.

Galvenie projekta mērķi ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un ūdens un energoresursu resursu racionālā izmantošana.

Atklāta konkursa iepirkumā, savus piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, kur par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts pretendents – Personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Nordserviss”.

Kopš 2014. gada 22. decembra tika pārtraukti celtniecības darbi Maļinovas ciemā, tā kā ārējā gaisa temperatūra pazeminājās un cauruļvadu izbūve nebija pieļaujama šādos apstākļos. Celtniecības darbi atsākās 2015. gada 05. maijā.

Maija mēnesī  tika uzbūvēti 16 atzari jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā – Skolas, Alejas un Dārza ielās.

Ir uzsākta NAI (noptekūdeņu attīrīšanas iekārtas) ēkas rekonstrukcijas darbi. Notiek logu un durvju nomaiņa, ēkas ārējā sienas – fasādes remonts un jumta remonts.

Skolas ielā noris esošo un jauno kanalizācijas tīklu pieslēgšana.

Celtniecības darbus ļoti aizkavē neprognozējamie laikasptākļi. Lietus ūdens, lielie gruntsūdeņi, neļauj paveikt līdz galam uzsāktos labiekārtošanas darbus.

Procentuāli no kopējā darba apjoma ir izpildīti 85%.

Informācija publicēta 2015.gada 1.jūnijā