Uzmanību, izsludināts jauns atklāts konkurss!!!

Maļinovas pagasta pārvalde 2014.gada 26.maijā ir izsludinājusi jaunu atklātu konkursu  “Būvdarbu izpilde projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”” Id.Nr.MPP 2014/3)

Nolikums un visa ar atklāto konkursu saistīta dokumentācija ir pieejama sadaļā “Iepirkumi”

Projekts tiek realizēts Pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumam (85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

2013.gada 24.septembra vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113  par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.