Vakances pašvaldības aģentūrā “Višķi”

Vakance Daugavpils novada domes pašvaldības aģentūras “Višķi”
ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 5153 02)

Darba pamatpienākumi:

 • Organizēt, plānot komunālās saimniecības darbu, kas saistīts ar valdījumā esošās mantas apsaimniekošanas, veikt materiālo vērtību uzskaiti, veikt instruktāžas darbiniekiem, vadīt un kontrolēt ūdensvada un kanalizācijas darbību un siltumapgādes sistēmas darbību.
 • Pildīt un iesniegt LR likumdošanā noteiktās atskaites
 • Veikt saimniecības ēku un teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
 • Pienākumu deleģēšana citiem darbiniekiem un izpildes termiņu noteikšana. Neparedzēto darbu (avārijas situācijas u.c.) izpildes organizēšana. Darbu izpildes kontrole.
 • Darbs pie projektu realizācijas pasākumu organizēšanas.
 • Dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas apsekošana, tekošo un kapitālo remontu plānošana,  sanitāro normu ievērošana
 • Darbs ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
 • Saimnieciskās darbības nodrošināšana, preču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana, analīze, preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana.
 • Uzraudzīt Višķu pagasta ielas, pagasta ceļus, grāvjus un caurtekas.

Prasības kandidātiem

 • Vidējā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība.
 • Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • LR likumdošanas pārzināšana
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos)
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas
 • Iemaņas darbā ar datoru.

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģentūra “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv   līdz 2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām : 65425347, 26815715.
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Vakance Daugavpils novada domes Pašvaldības aģentūras “Višķi”
galvenā grāmatveža amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1211 04)

Darba pamatpienākumi:

 • Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas likumdošanas un pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikumu
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un nodošana VID
 • Finanšu pārskatu un iekšējo atskaišu sagatavošana (mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpildes grāmatvedības finanšu pā[rskatu sagatavošana)
 • Dokumentu apstrāde un ievadīšana datorprogrammā, apmaksas termiņu kontrole (debitoru un kreditoru uzskaite)
 • Darba algas aprēķinu organizēšana
 • Pamatlīdzekļu uzskaites organizēšana
 • Krājumu aprites uzskaites un kontroles organizēšana un pārraudzība
 • Sev pakļauto grāmatvežu darba organizācija un vadīšana
 • Citi darbi, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaites veikšana

Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā
 • Pieredze grāmatveža vai galvenā grāmatveža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • LR nodokļu un finanšu likumdošanas pārzināšana
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Resursu vadības sistēmas, Grāmatvedības programmas, MS Office, programma Excel)
 • Prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon” un darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijās tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu, spēja strādāt dinamiskā vidē
 • Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģentūra “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv   līdz 2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām : 65425347
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.